Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000306


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273939056

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • 1 MAJA 26 44-206 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 3 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANIEL SMOŁKA, sekretarz GRZEGORZ PYTEL, wiceprzewodniczący związku GRZEGORZ STRUŻEK, wiceprzewodniczący HENRYK JÓZEF PALKA, skarbnik GRZEGORZ KUFIETA, członek zarządu GRZEGORZ MORGAŁA, członek zarządu HENRYK SMOŁKA, członek zarządu IZABELA PIERCHAŁA, członek zarządu JOANNA SKAŁA, członek zarządu MARIAN ZIELONKA, członek zarządu ŁUKASZ MAŁEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000306 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000306. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.