Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000307


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO PRZY ZBIORCZEJ SZKOLE GMINNEJ W TĄPKOWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TĄPKOWICE

 • Miejscowość:
 • TĄPKOWICE

 • Adres:
 • KOPERNIKA 2 41-962 TĄPKOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA I LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCHWYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ELŻBIETA SAPIŃSKA, prezes EWA PIELA-SŁAWEK, z-ca prezesa IRENA FALISZEWSKA, członek IRENA MICYK, członek d/s kultury ROZALIA KIESZEK, skarbnik URSZULA SZCZEPANIAK, sekretarz
  Dane o podmiocie KRS 0000000307 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000307. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO PRZY ZBIORCZEJ SZKOLE GMINNEJ W TĄPKOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.