Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000309


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEZNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŚWIERKLAŃCU Z SIEDZIBĄ W NAKLE ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • ŚWIERKLANIEC

 • Miejscowość:
 • NAKŁO ŚLĄSKIE

 • Adres:
 • GŁÓWNA 62 42-622 NAKŁO ŚLĄSKIE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 26 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY LUB INNE OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZARZĄD - PRZY CZYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB.

 • Członkowie reprezentacji:
 • KATARZYNA GOŁĄBEK, skarbnik związku MARIA HAJZYK, przewodnicząca związku PIOTR SZOŁTYSIK, wiceprzewodniczący związku
  Dane o podmiocie KRS 0000000309 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000309. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEZNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŚWIERKLAŃCU Z SIEDZIBĄ W NAKLE ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.