Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000313


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY GARBARZY W ŚLĄSKICH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "OTMĘT" ZAKŁAD GARBARSKI W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • WIATRAKOWA 35 47-401 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI: ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH: UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA FEDYSZYN, przewodnicząca JOLANTA SŁOTWIŃSKA, skarbnik NORBERT MILLER, sekretarz ROMAN KUBALA, zastępca przewodniczącego HENRYK KNURA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000313 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000313. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY GARBARZY W ŚLĄSKICH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "OTMĘT" ZAKŁAD GARBARSKI W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.