Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000317


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 812324659

 • NIP:
 • 9552002467

 • Województwo:
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Powiat:
 • M. SZCZECIN

 • Gmina:
 • M. SZCZECIN

 • Miejscowość:
 • SZCZECIN

 • Adres:
 • POŁUDNIOWA 25 71-001 SZCZECIN POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000317 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000317. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.