Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000319


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ODDZIAŁ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • MARKLOWICKA 47 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 11 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - ŁĄCZNIE DWIE OSOBY 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH - UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADAM CUDO, z-ca przewodniczącego MARIA WIETECHA, skarbnik ROMAN OWOCKI, przewodniczący TERESA KUTEREBA, sekretarz JANUSZ MICHALAK, członek zarządu MARCIN TATARCZYK, członek zarządu MARIAN JUSZCZYK, członek zarządu STANISŁAW KRZYWODAJĆ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000319 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000319. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ODDZIAŁ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.