Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000322


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 592264766

 • NIP:
 • 7692219579

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ŻORY

 • Gmina:
 • M. ŻORY

 • Miejscowość:
 • ŻORY

 • Adres:
 • OSIEDLE PSTROWSKIEGO PU 44-240 ŻORY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 37 STATUTU: 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZENRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • TERESA GRAŻYNA GŁOGOWSKA, przewodnicząca zarządu ANDRZEJ KUCZERA, członek zarządu CZESŁAW MAZURKIEWICZ, członek zarządu MARIA DATA, członek zarządu MARIAN WIECZOREK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000322 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000322. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.