Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000324


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "MAKOSZOWY" W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272150556

 • NIP:
 • 9680745903

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • MAKOSZOWSKA 24 41-806 ZABRZE (POCZTA ZABRZE - MAKOSZOWY)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 17 sierpnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KOMPETENCJE ZARZĄDU, ZWŁASZCZA W NABYWANIU, ZBYWANIU, PRZEKAZYWANIU LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ TOMCZYK, przewodniczący związku ANTONI SZYMAŃSKI, członek prezydium zarządu zakładowego GABRIEL JÓŹWIAK, v-ce przewodniczący związku JADWIGA WITKIEWICZ, członek prezydium zarządu zakładowego JAN BRYSIAK, członek prezydium zarządu zakładowego JÓZEF KRÓL, członek prezydium zarządu zakładowego KAROL ŁEPKOWSKI, członek prezydium zarządu zakładowego LUDWIK KORBEL, członek prezydium zarządu zakładowego MIROSŁAW LEWANDOWSKI, członek prezydium zarządu zakładowego
  Dane o podmiocie KRS 0000000324 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000324. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "MAKOSZOWY" W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.