Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000330


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "OPTIMEX BUD" SPÓŁKA Z O.O.

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 639784283

 • NIP:
 • 8231536199

 • Województwo:
 • WIELKOPOLSKIE

 • Powiat:
 • SZAMOTULSKI

 • Gmina:
 • WRONKI

 • Miejscowość:
 • OLIN

 • Adres:
 • 1 64-510 OLIN (POCZTA WRONKI) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • MAREK STRÓŻYK, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000330 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000330. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "OPTIMEX BUD" SPÓŁKA Z O.O. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.