Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000361


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ ODDZIAŁ W TARNOWSKICH GÓRACH Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 192912717

 • NIP:
 • 5922151365

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Miejscowość:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Adres:
 • ARMII CZERWONEJ BRAK 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • BRAK DANYCH

 • Reprezentacja:
 • 1) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU 2) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3) W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALFONS KALEJA, sekretarz CECYLIA SOBALA, przewodnicząca JULIA BLACHA, skarbnik EMA ANDRECKA, członek zarządu HELENA KOWALSKA, członek zarządu MARIANA STOPKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000361 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000361. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ ODDZIAŁ W TARNOWSKICH GÓRACH Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.