Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000362


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW NA URLOPACH GÓRNICZYCH W LIKWIDACJI

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276679756

 • NIP:
 • 6412184159

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Gmina:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Miejscowość:
 • RUDA ŚLĄSKA

 • Adres:
 • TUNKLA 145 41-707 RUDA ŚLĄSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • UMOWY, ZOBOWIĄZANIA I INNE DOKUMENTY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM PODPISUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU LUB JEGO ZASTĘPCA ORAZ SEKRETARZ LUB SKARBNIK. ZARZĄD ZWIĄZKU MOŻE UPOWAŻNIĆ INNE OSOBY OKREŚLAJĄC ICH PEŁNOMOCNICTWO.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGDAN ADAM ZARĘBSKI, przewodniczący KRZYSZTOF JOACHIM SPENDEL, wiceprzewodniczący LEON JAN BARAN, skarbnik
 • Reprezentacja organ:
 • -

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGDAN ADAM ZARĘBSKI, likwidator KRZYSZTOF JOACHIM SPENDEL, likwidator
  Dane o podmiocie KRS 0000000362 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000362. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW NA URLOPACH GÓRNICZYCH W LIKWIDACJI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.