Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000365


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • IDAL UMDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 192499401

 • NIP:
 • 5862059459

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. GDYNIA

 • Gmina:
 • M. GDYNIA

 • Miejscowość:
 • GDYNIA

 • Adres:
 • ALEJA ZWYCIĘSTWA 250 81-540 GDYNIA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB KAŻDY Z NICH WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • MAREK JÓZEF PTACH, prezes zarządu BARTOSZ MAREK PTACH, wiceprezes zarządu DANUTA BOŻENA KOWALSKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000365 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000365. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu IDAL UMDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.