Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000367


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY SZPITALU REJONOWYM W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276804658

 • NIP:
 • 6391759056

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • GAMOWSKA 3 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ZARZĄD ZŁOŻONY Z MINIMUM PIĘCIU CZŁONKÓW ORAZ PEŁNOMOCNICY W RAMACH UMOCOWANIA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU ZWIĄZKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JAROSŁAW ZIELONKO, wiceprzewodniczący LESZEK GOŁUCHOWSKI, wiceprzewodniczący WITOLD SURMA, przewodniczący KRZYSZTOF BESZ, członek zarządu STANISŁAW TOMKIEWICZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000367 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000367. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY SZPITALU REJONOWYM W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.