Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000374


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ "APC - METALCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA AKCYJNA

 • REGON:
 • 530537340

 • NIP:
 • 7540336196

 • Województwo:
 • OPOLSKIE

 • Powiat:
 • M. OPOLE

 • Gmina:
 • M. OPOLE

 • Miejscowość:
 • OPOLE

 • Adres:
 • OŚWIĘCIMSKA 100 45-641 OPOLE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALEKSANDER JERZY UDRYCKI, prezes zarządu HENRYK MAREK PIWKO, członek zarządu
 • Reprezentacja organ:
 • Postępowanie upadłościowe

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • JAROSŁAW PIOTR KACZMAREK, syndyk
  Dane o podmiocie KRS 0000000374 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000374. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ "APC - METALCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.