Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000378


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW STACJI HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • SZEWCZAKA 4 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PRZWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIAZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BARBARA KOPEĆ, sekretarz BERNARD GRYGIEL, skarbnik HALINA BANEK, ii zastępca przewodniczącego JÓZEF KLIMASZKA, przewodniczący MARIA GURECKA, sekretarz TERESA KOWALEWSKA, i zastępca przewodniczącego HELENA MIKOŁAJCZYK, członek zarządu MARIA ŚWIĘCH, członek zarządu PIOTR BAJAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000378 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000378. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW STACJI HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.