Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000380


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "FARAON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 977952563

 • NIP:
 • 9291687436

 • Województwo:
 • LUBUSKIE

 • Powiat:
 • M. ZIELONA GÓRA

 • Gmina:
 • M. ZIELONA GÓRA

 • Miejscowość:
 • ZIELONA GÓRA

 • Adres:
 • JASKÓŁCZA 15D 65-465 ZIELONA GÓRA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI, KTÓRE WYMAGAJĄ DLA SWEJ SKUTECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, TJ. WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 100.000ZŁ

 • Członkowie reprezentacji:
 • MIROSŁAW JACEK PLUSKOTA, prezes zarządu ANNA GRAŻYNA KUBIAK, wiceprezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000380 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000380. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "FARAON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.