Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000389


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI HANDLOWO-USŁUGOWEJ "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "GESA"

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240334117

 • NIP:
 • 4980217560

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • PIEKARY

 • Gmina:
 • PIEKARY

 • Miejscowość:
 • PIEKARY

 • Adres:
 • PRZYJAŹNI 203 41-948 PIEKARY (POCZTA PIEKARY ŚLĄSKIE)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 20 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO DZIAŁANIA W IMIENIU ZARZĄDU ZWIĄZKU W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, NABYWANIA I ZBYWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZASTĘPSTWA PRAWNEGO UPOWAŻNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ RADY LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. DO PODEJMOWANIA DECYZJ W SPRAWIE ZBYWANIA (NABYWANIA) NIERUCHOMOŚCI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE ZARZĄD ZWIĄZKU. ZGODNIE Z PAR.40 STATUTU

 • Członkowie reprezentacji:
 • GRAŻYNA HELENA ZAKRZEWSKA, zastępca przewodniczącej JOLANTA ANNA SAWICKA, sekretarz MAŁGORZATA MARIA PIASECKA, przewodnicząca null BRAK DANYCH, członek reprezentacji:
  Dane o podmiocie KRS 0000000389 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000389. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI HANDLOWO-USŁUGOWEJ "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "GESA" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.