Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000394


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY MŁODZIEŻY GÓRNICZEJ PRACOWNIKÓW KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • 1-GO MAJA 26 44-206 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 2 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU ORAZ INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZAKŁADOWY ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI MAJĄTKOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • null BRAK DANYCH, członek reprezentacji:
  Dane o podmiocie KRS 0000000394 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000394. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY MŁODZIEŻY GÓRNICZEJ PRACOWNIKÓW KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.