Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000401


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD ODDZIAŁU W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Gmina:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Miejscowość:
 • PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Adres:
 • BYTOMSKA 81A 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 29 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPRAWNIENONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • KRZYSZTOF SEWERYN, zastępca przewodniczącego WIESŁAWA WOJCZYŃSKO, zastępca przewodniczącego ŁUCJA LWOWSKA, przwodnicząca ANDRZEJ BUREK, członek zarządu CECYLIA KUSSE, członek zarządu CZESŁAWA SZTUKA, członek zarządu ELŻBIETA WOJTOWICZ, członek zarządu HALINA BENDKOWSKA, członek zarządu HALINA GAIDZIK, członek zarządu HELENA DZIURA, członek zarządu JADWIGA SKRZYDLEWSKA, członek zarządu JOANNA ŚMIESZEK, członek zarządu KRYSTYNA MATYSIK, członek zarządu KRYSTYNA WALURA, członek zarządu MARIA HAHULSKA, członek zarządu MAŁGORZATA SUCHY, członek zarządu NATALIA KRUK, członek zarządu ŁUCJA DANIECKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000401 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000401. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD ODDZIAŁU W PIEKARACH ŚLĄSKICH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.