Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000402


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZANOWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • KRZANOWICE

 • Miejscowość:
 • KRZANOWICE

 • Adres:
 • CEGIELNIANA 1 47-470 KRZANOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BERNARD STRÓŻ, i zastępca przewodniczącego GERARD KOCJAN, ii zastępca przewodniczącego LIDIA HAASE, sekretarz oraz skarbnik MIECZYSŁAW BIAŁEK, przewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000402 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000402. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZANOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.