Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000411


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NITROERG S.A. W KRUPSKIM MŁYNIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 277813040

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • KRUPSKI MŁYN

 • Miejscowość:
 • KRUPSKI MŁYN

 • Adres:
 • ZAWADZKIEGO 1 42-693 KRUPSKI MŁYN

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 10 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W PRZYPADKU SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • ARTUR DAWYDZIK, wiceprzewodniczący KRZYSZTOF PERZ, przewodniczący LUCYNA STAJNIAK, sekretarz WANDA PRZEGRODA, skarbnik WIESŁAW STAJNIAK, wiceprzewodniczący IRENEUSZ WALASZCZYK, członek zarządu MAREK ANTCZAK, członek zarządu ZBIGNIEW SITAREK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000411 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000411. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NITROERG S.A. W KRUPSKIM MŁYNIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.