Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000412


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W TOSZKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • TOSZEK

 • Miejscowość:
 • TOSZEK

 • Adres:
 • BOCZNA 2 44-180 TOSZEK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 4 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI:PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADAŃ OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA PIECZYKOLAN, przewodnicząca KRYSTYNA PATRZEK, skarbnik SEBASTIAN ŚLĄSKI, zastępca przewodniczącego EDWARD RITTAU, członek zarządu JÓZEF GUZIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000412 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000412. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W TOSZKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.