Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000414


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOPOMOC CHŁOPSKA" W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240317426

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • KOLEJOWA 18 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 3 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWDNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIAZKU. 2. DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKARACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EDYTA WOLNY, sekretarz zarządu GABRIELA KASPAREK, zastępca przewodniczącej JADWIGA WALERIA PIEPRZOWSKA, przewodnicząca KRYSTYNA WALENKO, skarbnik zarządu NORBERT JEZUSEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000414 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000414. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOPOMOC CHŁOPSKA" W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.