Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000416


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI "EMA-BRZEZIE" SP. Z O.O. W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240360250

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • ZAKŁADOWA 2 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 10 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ:-PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADÓW, SPÓŁEK, UDZIAŁÓW, AKCJI, OBLIGACJI LUB INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYMAGA ZGODY ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW RUDNIK, sekretarz HALINA LINDNER, skarbnik JÓZEF PAWEŁ JURKIEWICZ, wiceprzewodniczący ZDZISŁAW ANDRZEJ BOCHNIAK, przewodniczący MARCIN TOMASZ SZCZEPANOWSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000416 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000416. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI "EMA-BRZEZIE" SP. Z O.O. W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.