Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000417


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PKP W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • KOSTKI 13 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 • Członkowie reprezentacji:
 • HENRYK LELONKIEWICZ, przewodniczący JANUSZ MIKOŁAJCZYK, sekretarz MIROSŁAW SAMUL, z-ca przewodniczącego ROMAN GRYŃKO, skarbnik IRENA BUDZIŃSKA, członek zarządu JAN GRUCHOCIAK, członek zarządu ROLAND PAWELEC, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000417 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000417. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PKP W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.