Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000422


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNEGO "SPORT-HOFER" W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • LEŚNA 77 41-807 ZABRZE (POCZTA ZABRZE - MIKULCZYCE)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PAR.36 - CAŁY ZARZĄD - ZA WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE I DYSPONOWANIE MAJĄTKIEM ZWIĄZKU. PAR.37 - OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI - ŁĄCZNIE DWIE OSOBY. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALICJA KOPIEĆ, przewodnicząca JANINA SZOŁTYSEK, sekretarz KARINA PIECHA, skarbnik KRYSTYNA OCHĘDUSZKO, wiceprzewodnicząca MARIA PUDLO, skarbnik EWA SCHMIDT, członek zarządu JADWIGA DUDKOWSKA, członek zarządu JULIA SEKRETA, członek zarządu MARIA PANDER, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000422 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000422. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNEGO "SPORT-HOFER" W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.