Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000424


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY DOZORU I PRACOWNIKÓW TECHNICZNO-EKONOMOICZNYCH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO IM. "ZMP" W ŻORACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 192581539

 • NIP:
 • 5882371987

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ŻORY

 • Gmina:
 • M. ŻORY

 • Miejscowość:
 • ŻORY

 • Adres:
 • BRAK DANYCH BRAK 44-240 ŻORY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIAZKU, 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB ORAZ PADAFA KSIĘGOWEGO, 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJA ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRAK DANYCH BRAK DANYCH, brak danych
  Dane o podmiocie KRS 0000000424 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000424. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY DOZORU I PRACOWNIKÓW TECHNICZNO-EKONOMOICZNYCH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO IM. "ZMP" W ŻORACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.