Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000426


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WODZISŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • JANA 16 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA ( ZEBRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • RYSZARD SKUPIEŃ, przewodniczący BENEDYKT BARCHAŃSKI, członek zarządu BENEDYKTA WŁODARZ, członek zarządu BOGUMIŁA BIZOŃ, członek zarządu HENRYK BEBEK, członek zarządu IWONA CHOROBA, członek zarządu JÓZEF PAWŁOWSKI, członek zarządu JÓZEF TYC, członek zarządu MARIAN SZYNAL, członek zarządu RUDOLF OBŁÓJ, członek zarządu WŁADYSŁAW WENCEL, członek zarządu ZENON WALECZEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000426 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000426. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WODZISŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.