Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000429


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NEOTEK - NOWE TECHNOLOGIE - DĘBOWCZYK, EICHLER, KUBACH, LEWANDOWSKI, SPÓŁKA JAWNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA JAWNA

 • REGON:
 • 192493864

 • NIP:
 • 5862058709

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. GDYNIA

 • Gmina:
 • M. GDYNIA

 • Miejscowość:
 • GDYNIA

 • Adres:
 • ŚLĄSKA 53 81-304 GDYNIA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000429 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000429. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NEOTEK - NOWE TECHNOLOGIE - DĘBOWCZYK, EICHLER, KUBACH, LEWANDOWSKI, SPÓŁKA JAWNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.