Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000431


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "I.C.A POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 472851465

 • NIP:
 • 8291598867

 • Województwo:
 • ŁÓDZKIE

 • Powiat:
 • PABIANICKI

 • Gmina:
 • PABIANICE

 • Miejscowość:
 • PABIANICE

 • Adres:
 • PONIATOWSKIEGO 3 95-200 PABIANICE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE

 • Członkowie reprezentacji:
 • NICOLA PAPPA, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000431 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000431. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "I.C.A POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.