Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000432


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PRZY GÓRNICZYM ZESPOLE LECZNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GLIWICACH FUNDACJI "UNIA BRACKA" Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273831583

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • KNURÓW

 • Miejscowość:
 • KNURÓW

 • Adres:
 • PARKOWA 1 44-193 KNURÓW

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • BRAK DANYCH

 • Członkowie reprezentacji:
 • GRAŻYNA MNICH, skarbnik JOLANTA KOREŃ, z-ca przewodniczącego KAMILA PRZYWARA, sekretarz MAŁGORZATA PIORECKA, przewodnicząca MIROSŁAWA GAŁKOWSKA, z-ca przewodniczącej ALEKSANDRA SIKORA, członek zarządu EWA KULCZYŃSKA, członek zarządu MARIA ANCZYKOWSKA, członek zarządu RENARDA BIERNAT, członek zarządu RENATA KWAŚNICA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000432 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000432. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PRZY GÓRNICZYM ZESPOLE LECZNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GLIWICACH FUNDACJI "UNIA BRACKA" Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.