Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000433


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 971321347

 • NIP:
 • 9730971005

 • Województwo:
 • LUBUSKIE

 • Powiat:
 • M. ZIELONA GÓRA

 • Gmina:
 • M. ZIELONA GÓRA

 • Miejscowość:
 • ZIELONA GÓRA

 • Adres:
 • RZEŹNICZAKA 1 65-001 ZIELONA GÓRA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ARNOLD MAREK KRYŚCIAK, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000433 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000433. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.