Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000435


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Gmina:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Miejscowość:
 • RUDA ŚLĄSKA

 • Adres:
 • PIASTOWSKA 1 41-700 RUDA ŚLĄSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH OSÓB, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIADACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ ŁUGIEWICZ, przewodniczący DIETER SZELIGA, z-ca przewodniczącego RENATA HAJDUK, skarbnik WITOLD BERNACISKO, sekretarz ANDRZEJ JAGŁA, członek zarządu ROMAN WOJTALA, członek zarządu RYSZARD DOLIŃSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000435 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000435. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.