Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000436


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZY FABRYCE OBRABIAREK "RAFAMET" S.A. W KUŻNI RACIBORSKIEJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273240994

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • KUŹNIA RACIBORSKA

 • Miejscowość:
 • KUŻNIA RACIBORSKA

 • Adres:
 • STASZICA 1 47-420 KUŻNIA RACIBORSKA (POCZTA KUŹNIA RACIBORSKA)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ - PRZEWODNICZĄCY I OSOBY UPROWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUMIŁ JEZNACH, wiceprzewodniczący BOGUSŁAW KLIMEK, sekretarz ELEONORA COFAŁA, przewodnicząca HENRYKA OLBROT, skarbnik MIROSŁAWA JUREK, wiceprzewodniczący GRZEGORZ WĄSOWSKI, członek zarządu JAN REICHEL, członek zarządu TADEUSZ KĘDZIORA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000436 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000436. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZY FABRYCE OBRABIAREK "RAFAMET" S.A. W KUŻNI RACIBORSKIEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.