Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000438


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272975765

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • CHORZOWSKA 150 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UDZIELANEGO PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JOLANTA WERONIKA KURKOWSKA, przewodnicząca MAŁGORZATA USTRZYCKA, zastępca przewodniczącego GERARD ANDRZEJ OGIOLDA, członek zarządu KARIN WERONIKA ORZEŁ, członek zarządu MARIAN JAN GORLICKI, członek zarządu TERESA MARIA BIL-KRZYWONOS, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000438 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000438. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.