Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000440


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO-BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Gmina:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Miejscowość:
 • RUDA ŚLĄSKA

 • Adres:
 • 1-GO MAJA 218 41-700 RUDA ŚLĄSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 4 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU - DO SKŁADANIA TYCH OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA (ZEBRANIE CZŁONKÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ KLON, zastępca przewodniczącego BARBARA MAŁAŻEWSKA, sekretarz KAROL KOCH, przewodniczący RYSZARD GWÓŹDŹ, skarbnik HENRYK NOWAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000440 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000440. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO-BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.