Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000443


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W KATOWICACH OKRĘGOWEGO ZAKŁADU NR 4 W JASTRZĘBIU ZDROJU Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

 • Adres:
 • WROCŁAWSKA 2 44-330 JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKRACZANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH, WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIA DELEGATÓW )

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA GLIŃSKA, sekretarz GRAŻYNA ŁOSIEWICZ, skarbnik LUCYNA RUSIN, przewodniczący MARIAN MISZTAL, zastępca przewodniczącego JÓZEF WRÓBEL, członek zarządu MIROSŁAW JASNY, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000443 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000443. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W KATOWICACH OKRĘGOWEGO ZAKŁADU NR 4 W JASTRZĘBIU ZDROJU Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.