Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000450


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚWIERKLAŃCU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240315491

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • ŚWIERKLANIEC

 • Miejscowość:
 • ŚWIERKLANIEC

 • Adres:
 • KOŚCIELNA 1 42-622 ŚWIERKLANIEC

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 29 października 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALEKSANDER CYGAN, przewodniczący KRYSTYNA ANTONINA KASPERCZYK, zastępca przewodniczącego MARIANNA GŁĄB, skarbnik ZOFIA JADWIGA HEFLIK, sekretarz ELŻBIETA WIECZOREK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000450 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000450. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚWIERKLAŃCU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.