Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000451


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • COMVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 530971408

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • OPOLSKIE

 • Powiat:
 • M. OPOLE

 • Gmina:
 • M. OPOLE

 • Miejscowość:
 • OPOLE

 • Adres:
 • MARKA Z JEMIELNICY 1 45-952 OPOLE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

 • Członkowie reprezentacji:
 • PAWEŁ KŁECZEK, prezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000451 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000451. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu COMVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.