Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000473


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • AGRICO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA AKCYJNA

 • REGON:
 • 430473458

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • OPOLSKI

 • Gmina:
 • OPOLE LUBELSKIE

 • Miejscowość:
 • OPOLE LUBELSKIE

 • Adres:
 • KWIATOWA 52 24-300 OPOLE LUBELSKIE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000473 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000473. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu AGRICO SPÓŁKA AKCYJNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.