Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000487


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERSKICH I REMONTOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Miejscowość:
 • WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Adres:
 • BOGUMIŃSKA 12 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • FREDRY JAROTA, przewodniczący JADWIGA WOŹNY, sekretarz PIOTR NOWICKI, z-ca przewodniczącego STANISŁAW POSTĘPA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000487 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000487. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERSKICH I REMONTOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.