Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000493


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • BP SERVICE CENTER SPÓŁKA JAWNA ALEKSANDRA POLAŃSKA MACIEJ POLAŃSKI

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA JAWNA

 • REGON:
 • 472852039

 • NIP:
 • 7262372019

 • Województwo:
 • ŁÓDZKIE

 • Powiat:
 • M. ŁÓDŹ

 • Gmina:
 • M. ŁÓDŹ

 • Miejscowość:
 • ŁÓDŹ

 • Adres:
 • AL. JANA PAWŁA II 25/27 93-570 ŁÓDŹ POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

 • Reprezentacja:
 • KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO RKPREZEN TOWANIA SAMODZIELNIE SPÓŁKI.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALEKSANDRA ANNA POLAŃSKA, członek reprezentacji MACIEJ WITOLD POLAŃSKI, członek reprezentacji
  Dane o podmiocie KRS 0000000493 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000493. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu BP SERVICE CENTER SPÓŁKA JAWNA ALEKSANDRA POLAŃSKA MACIEJ POLAŃSKI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.