Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000500


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMBINATU KOKSOCHEMICZNEGO "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272484607

 • NIP:
 • 6482764927

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • PAWLICZKA 1 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 25 października 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIAZKU ZAWODOWEGO. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB. 3. W SPRAWACH ZWIAZANYCH Z NABYWANIEM, ZBYWANIEM, PRZEKAZYWANIEM LUB LIKWIDACJĄ TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH DECYDUJE ZARZĄD ZWIAZKU ZAWODOWEGO POD KONTROLĄ KOMISJI REWIZYJNEJ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA GRAŻYNA BOTULIŃSKA, sekretarz JAN KUNCY, zastępca przewodniczącego MARIUSZ GAŁUSZKA, przewodniczący HENRYK GAJOS, członek zarządu JANINA GAWLICZEK, członek zarządu KATARZYNA MIREK, członek zarządu KRYSTIAN KUZNIA, członek zarządu MARIUSZ MANDRELA, członek zarządu MARTA CHAJDUŁA, członek zarządu STEFAN HENRYK ŚWIERKOSZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000500 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000500. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMBINATU KOKSOCHEMICZNEGO "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.