Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000503


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "MILENIUM"

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 472854819

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŁÓDZKIE

 • Powiat:
 • M. ŁÓDŹ

 • Gmina:
 • ŁÓDŹ-BAŁUTY

 • Miejscowość:
 • ŁÓDŹ

 • Adres:
 • ALEKSANDROWSKA 67/93 91-205 ŁÓDŹ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA W IMIENIU ZWIĄZKU ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU ZWIĄZKU POSIADA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU UPEŁNOMOCNIONY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALICJA KAZIMIERA SADURSKA, sekretarz MAREK MARCINIAK, przewodniczący STANISŁAW WACŁAWOWICZ, vice przewodniczący ARTUR JUCHNIEWICZ, członek zarządu BOGDAN ANTONI MAJDA, członek zarządu BOLESŁAW CHACHUŁA, członek zarządu JANUSZ LERMAN, członek zarządu JÓZEF STANISŁAW WIERZBA, członek zarządu JÓZEF WOJCIECH LIPIŃSKI, członek zarządu STANISŁAW SADACH, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000503 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000503. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "MILENIUM" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.