Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000504


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU TERENÓW ZIELENI I PRODUKCJI ROŚLINNEJ W PYSKOWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • PYSKOWICE

 • Miejscowość:
 • PYSKOWICE

 • Adres:
 • PIASKOWA 14 44-120 PYSKOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI :PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST UCHWAŁA OGÓLNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 • Członkowie reprezentacji:
 • FRANCISZEK KAPUSTA, wiceprzewodniczący GENOWEFA LUDKIEWICZ, przewodniczący ZENONA GODULA, sekretarz
  Dane o podmiocie KRS 0000000504 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000504. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU TERENÓW ZIELENI I PRODUKCJI ROŚLINNEJ W PYSKOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.