Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000507


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO "SŁALEN" W PIETROWICACH WIELKICH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • PIETROWICE WIELKIE

 • Miejscowość:
 • BRAK DANYCH

 • Adres:
 • BRAK DANYCH BRAK 47-480 BRAK DANYCH

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB. 3. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NABYWANIEM, ZBYWANIEM, PRZEKAZYWANIEM LUB LIKWIDACJĄ TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH DECYDUJE ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POD KONTROLĄ KOMISJI REWIZYJNEJ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • FRANCISZEK SITEK, sekretarz IRENA PALIZA, skarbnik JOACHIM POHL, przewodniczący ŁUCJA KAŁUS, zastępca przewodniczącego INGEBORGA DYRSZKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000507 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000507. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO "SŁALEN" W PIETROWICACH WIELKICH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.