Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000508


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "ZAMET-HYDRAULIKA" SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Miejscowość:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Adres:
 • ZAGÓRSKA 83 42-680 TARNOWSKIE GÓRY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 11 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU, JEGO ZASTĘPCA, SEKRETARZ, SKARBNIK ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM, ZBYCIEM, PRZEKAZANIEM LUB LIKWIDACJĄ ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH DECYDUJE ZARZĄD ZWIĄZKU POD KONTROLĄ KOMISJI REWIZYJNEJ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRAK DANYCH BRAK DANYCH, brak danych
  Dane o podmiocie KRS 0000000508 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000508. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "ZAMET-HYDRAULIKA" SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWSKICH GÓRACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.