Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000512


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W ŻORACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273579764

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ŻORY

 • Gmina:
 • M. ŻORY

 • Miejscowość:
 • ŻORY

 • Adres:
 • AL.WOJSKA POLSKIEGO 25 44-240 ŻORY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZWIĄZKU, JEŻELI W ICH WYNIKU POWSTAĆ MAJĄ ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE ZWIĄZKU SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB JEGO ZASTĘPCA

 • Członkowie reprezentacji:
 • GRZEGORZ STANKIEWICZ, z-ca przewodniczącego HALINA LIPIŃSKA, sekretarz ZBIGNIEW DĄBROWSKI, przewodniczący IRENEUSZ KRZEMIŃSKI, członek zarządu MIROSŁAW ROKITA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000512 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000512. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W ŻORACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.