Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000513


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY DOZORU I NADZORU GÓRNICZEGO "KADRA" PRZY KOMPANI WĘGLOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272976121

 • NIP:
 • 6422186846

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • JASTRZĘBSKA 12 44-253 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO REPREZENTOWANIA ZWIAZKU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIAZKU UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD ORAZ PEŁNOMOCNICY W RAMACH UMOCOWANIA. ZWIĄZEK MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW SPOŚRÓD CZŁONKÓW ORGANÓW ZWIĄZKU JAK RÓWNIEŻ SPOŚRÓD OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW ZWIAZKU DO SKŁADANIA W JEGO IMIENIU WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI. DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZĘŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU..

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ PRZELIORZ, przewodniczący BOGDAN ZUCH, wiceprzewodniczący ADAM PIKSA, członek zarządu ANDRZEJ SĄCZEK, członek zarządu ARKADIUSZ KONSEK, członek zarządu JACEK DRĄSZCZYK, członek zarządu KORNELIUSZ JENDRZEJEK, członek zarządu MAREK SOBIK, członek zarządu MARIUSZ MUSZYŃSKI, członek zarządu TADEUSZ FRANCUZ, członek zarządu TOMASZ NASIADKA, członek zarządu WIESŁAW DZIUBAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000513 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000513. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY DOZORU I NADZORU GÓRNICZEGO "KADRA" PRZY KOMPANI WĘGLOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.