Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000515


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 530544729

 • NIP:
 • 7540335340

 • Województwo:
 • OPOLSKIE

 • Powiat:
 • M. OPOLE

 • Gmina:
 • M. OPOLE

 • Miejscowość:
 • OPOLE

 • Adres:
 • MARKA Z JEMIELNICY 1 45-952 OPOLE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NOSZĄCY TYTUŁ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB WSPÓŁDZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ DROSIK, członek zarządu NICOLAAS JOCOB VAN EXEL, członek zarządu PAWEŁ KŁECZEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000515 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000515. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.